Înregistrarea în registrul bunurilor imobile a clădirilor: case de vacanţă şi case de locuit individuale cu anexe gospodăreşti.

13-06-2024 15:56
544

Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile explică care sunt actele necesare pentru înregistrarea în registrul bunurilor imobile a clădirilor construite fără acte permisive, care cad sub incidența art. 387 alin. (4) al Codului urbanismului și construcțiilor.


Pentru înregistrarea în registrul bunurilor imobile a clădirilor (case de vacanță și case de locuit individuale cu anexe gospodărești) care cad sub incidența art. 387 alin. (4) al Codului urbanismului și construcțiilor sunt necesare:


  • Actul ce confirmă dreptul de proprietate sau superficie asupra terenului (actul nu este necesar dacă dreptul asupra terenului a fost înregistrat anterior) sau actul ce confirmă un alt drept asupra terenului, dobândit până la data de 1 martie 2019 (de regulă, decizia autorității publice locale de atribuire a terenului pentru construirea casei de locuit sau contractul de folosință pe termen nelimitat);
  • Lucrările cadastrale (măsurarea la nivel de clădire și reprezentarea clădirii în planul geometric) (lucrările cadastrale pot fi executate de către serviciile cadastrale teritoriale, cât și de întreprinderile de stat și private care activează în domeniu);
  • Declarația proprietarului clădirii, potrivit modelului, autentificată notarial (dacă sunt mai mulți proprietari, e necesară declarația tuturor. Dacă clădirea nu aparține tuturor proprietarilor terenului, e necesară și Declarația autentificată notarial de renunțare la accesiune a celorlalți coproprietari).
  • Certificatul privind edificarea construcției, eliberat de autoritatea publică locală după modelul anexat (pentru clădirile indicate la lit. a) alin. (4) al art. 387 al Codului urbanismului și construcțiilor, rubrica privind coeficientul de utilizare a terenului (CUT) și rubrica privind procentul de ocupare a terenului (POT) nu se cere a fi completate).

    Reieșind din conținutul Certificatului, eliberat de autoritatea publică locală, pot fi necesare și alte acorduri și confirmări prevăzute de alin. (5) al art. 387 al Codului urbanismului și construcțiilor (de exemplu: acordul vecinilor, autentificat notarial, dacă nu este respectată distanța până la hotar; acordul autorității indicate în Certificatul privind edificarea construcției, dacă clădirea se află într-o zonă protejată, etc.)

Înregistrarea clădirii și a dreptului de proprietate în registrul bunurilor imobile poate avea loc doar după recepția lucrării cadastrale în modul prevăzut de Instrucțiunea nr. 07/2015 cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate.


Menționăm că art. 387 alin. (4) al Codului urbanismului și construcțiilor se aplică pentru:

  1. casele de vacanță cu cel mult două etaje (nivele supraterane), construite pe terenurile întovărăşirilor pomicole și casele de locuit individuale cu cel mult un etaj (un nivel suprateran);
  2. casele de locuit individuale cu cel mult două etaje (nivele supraterane).
Informație oferită de:

Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile