Titlu


Lista actelor normative de bază

în domeniul cadastrului bunurilor imobile


 1. Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998;
 2. Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28.10.2004;
 3. Legea cu privire la condominiu nr.187 din 14.07.2022;
 4. Legea cu privire la activitatea de evaluare 989-XV din 18.04.2002;
 5. Legea privind monitoring al bunurilor imobile nr. 267 din 29.11.2012;
 6. Legea cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară nr. 150 din 14.07.2017;
 7. Legea cu privire la sistemul de adrese nr.151 din 14.07.2017;
 8. Hotărârea Guvernului despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile nr.1030 din 12.10.1998;
 9. Hotărârea Guvernului despre aprobarea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării nr.670 din 09.06.2003;
 10. Hotărârea Guvernului despre crearea Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al străzilor din localitățile de pe teritoriul Moldovei ” nr.1518 din 17.12.2003;
 11. Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea bunurilor imobile în copul impozitării nr. 1303 din 24.11.2004;
 12. Hotărârea Guvernului cu privire la evaluarea şi reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării nr. 827 din 18.11.2020;
 13. Instrucțiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor ARFC, aprobată prin Ordinul nr. 112 din 22.06.2005;
 14. Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren ARFC, aprobată prin Ordinul nr. 70 din 04.08.2017;
 15. Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren ARFC, aprobată prin Ordinul nr. 71 din 04.08.2017;
 16. Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate, aprobată prin Ordinul nr.07 din 17.01.2015;