Titlu


MPower


SIA „MPower” este un sistem informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower). Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, este posesorul și deținătorul Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice, care asigură implementarea, funcționarea și dezvoltarea SIA „MPower”.


SIA „MPower” este creat cu scopul de a oferi persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept public sau de drept privat un mecanism eficient, fiabil și modern de acordare și verificare a Împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice.


SIA „MPower” este constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii, aflate în interconexiune, destinate consemnării împuternicirilor de reprezentare, acordate de către persoane fizice sau persoane juridice altor persoane fizice sau persoane juridice, în baza semnăturii electronice.


Cadrul legal al funcționării Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice este stipulat în Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic. Conceptul Sistemului informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower) și Regulamentul privind modul de ținere a Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 375/2020.Accesarea serviciului
Serviciul MPower poate fi accesat prin intermediul portalului http://mpower.gov.md. Accesarea portalului este disponibilă atât prin autentificare cât și fără autentificare.

Pentru accesarea portalului se recomandă utilizarea ultimelor versiuni ale celor mai populare navigatoare internet (Chrome, Edge, Safari, Firefox).

Autentificarea in MPower se face prin Serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass) și necesită semnătura electronică. Semnătura electronică este oferită de Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică. Semnătura electronică mobilă este eliberată de către operatorii de telefonie mobilă – Orange Moldova sau Moldcell.


Date de contact
Puteți contacta echipa de suport MPower pentru orice întrebare sau sugestie legată de serviciul MPower – suport.mpower@egov.md.

Serviciu prestat Etapa utilizării Mpower
Furnizarea informației din domeniul cadastrului bunurilor imobile (servicii solicitate online prin PDSE). Împuternicire de reprezentare pentru depunerea cererii și ridicarea informației (extrase, certificate, etc.) din domeniul cadastrului bunurilor imobile.