PIEF

Materialele postate pe această pagină țin de consultările publice în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PIEF). Consultările publice sunt organizate pentru a informa și a familiariza titularii de drepturi despre metodologia de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, elaborată de către experții internaționali și locali.

Modelul de evaluare masivă al apartamentelor în scopul impozitării a fost elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. 827 din 18.11.2020. După aprobarea de către Agenția Relații Funciare și Cadastru a modelului de evaluare masivă al apartamentelor în scopul impozitării, serviciile cadastrale teritoriale vor efectua lucrările de reevaluare masivă a apartamentelor în scopul impozitării la data evaluării din 01.06.2022. Rezultatele reevaluării masive vor fi aduse la cunoștința titularilor de drept și, ulterior, vor fi furnizate Serviciului Fiscal de Stat. Valorile estimate de către serviciile cadastrale teritoriale în scopul impozitării reprezintă baza impozabilă pentru determinarea impozitului pe bunurile imobile (titlul VI al Codului fiscal) și a impozitului pe avere (titlul VI 1 al Codului fiscal).

Titlu Fișier
Proiectul modelului de evaluare al apartamentelor în scopul impozitării pdf icon
Harta zonelor valorice pdf icon