PIEF

Componenţa nominală a Consiliului Proiectului «Înregistrarea şi evaluare funciară»

Preşedinte al Consiliului: Artur MIJA, Secretar general adjunct al Guvernului.

Membrii Consiliului
Artur MIJA Secretar general adjunct al Guvernului, Preşedinte al Consiliului
Vasile ȘARBAN Secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare
Ion GUMENE Secretar de stat al Ministerului Finanţelor
Nadejda BURCIU Secretar de stat al Ministerului Justiţiei
Victor COCIUG Şef al Direcţiei relaţii funciare şi bunuri imobile a Agenţiei Proprietăţii Publice
Ştefan CRIGAN Director general adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
Mircea EŞANU Director al Agenţiei Servicii Publice
Angela MATCOV Şef al Departamentului cadastru al Agenţiei Servicii Publice
Viorel FURDUI Director executiv al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova