PIEF

Prezenta pagină conţine informaţii despre activităţile desfăşurate în cadrul Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară (PIEF), scopul general al căruia este asigurarea calităţii şi transparenţei administrării funciare în Republica Moldova, prin înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică şi celor proprietate privată, şi evaluarea proprietăţii imobiliare. PIEF va fi derulat în perioada 2019 – 2023, în baza Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, semnat la 17 septembrie 2018 şi ratificat de Parlamentului Republicii Moldova la 8 noiembrie 2018 (Legea nr. 240 din 08.11.2018).


Agenţia Servicii Publice, în calitate de agenţie de implementare a Proiectului va asigura realizarea acestuia în parteneriat cu Autorităţile Publice Locale şi sprijinul Agenţiei Proprietăţii Publice (pe componenta Delimitarea şi înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică) şi Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (pe componenta Evaluarea bunurilor imobile şi componenta Consolidarea Insfrastructurii Naţionale de Date Spaţiale).


PIEF vine în susţinerea implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, lansat în 1998, având obiectivul de finalizare a cadastrului bunurilor imobile pe întreg teritoriul ţării, asigurând cartografierea a 100% din terenuri şi înregistrarea drepturilor de proprietate asupra lor.