Titlu

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 959/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (restructurarea domeniului geodezie, cartografie și cadastru și modificarea unor acte normative), începând cu data de 03 ianuarie 2024 serviciile cadastrale se prestează de către entitate nou create - Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile.


Vă aducem la cunoștință următoarele date bancare pentru achitarea serviciilor:


a) pentru serviciile cadastrale în baza cererilor depuse


I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile
Cod fiscal: 1023601000142
Cod IBAN: MD52TRPCCC518430A02085AA
Banca: MF-TR Chişinău – bugetul de Stat
Cod: TREZMD2X


b) pentru serviciile informaționale din Banca Centrală de Date a cadastrului bunurilor imobile:


I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile
MD-2005, mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin nr.47
Cod fiscal: 1023601000142
Banca: B.C. MAIB S.A, sucursala MAIB PARK
Cod bancar: AGRNMD2X522
Cod IBAN: MD60AG000000022515875697