Luni, 29/04/2024 - 12:33
  431


Serviciu nou: Consultarea documentelor din dosarul unui bun imobil

Cetățenii Republicii Moldova vor putea consulta documentele din dosarul unui bun imobil, de pe care ulterior vor putea solicita copii. În anul 2023, serviciul cadastral ”Consultarea documentelor din dosarul unui bun imobil” a fost lansat în regim de pilotare în cadrul Serviciilor cadastrale teritoriale: Chişinău, Bălți și Râșcani.

În aprilie 2024, serviciul dat a fost extins, pentru o perioadă de pilotare de trei luni, în următoarele Servicii cadastrale teritoriale: SCT Chișinău nr. 1, SCT Drochia, SCT Dondușeni, SCT Ialoveni, SCT Căușeni, SCT Călărași, SCT Comrat, SCT Taraclia.

Ce dosare pot fi consultate:

 • Dosarul tehnic al bunului imobil (partea tehnică a bunului imobil: planurile bunului imobil, elementele constructive, anul construcției, etc.);
 • Dosarul cadastral (partea de drept a bunului imobil: contracte, decizii ale APL, titluri, încheieri/ hotărâri ale instanțelor de judecată, executorilor judecătorești, etc.)

Cine poate solicita serviciul de consultare a documentelor din dosarul unui bun imobil:

 • Titularul de drepturi indicat în actele referitoare la bunul imobil sau participantul la tranzacţie / reprezentantul acestuia;
 • Moştenitorul, potenţialul moştenitor / reprezentantul acestuia;
 • Persoana cointeresată/ reprezentantul acesteia – în baza demersului/ încheierii instanţei de judecată;
 • Persoana căreia i s-a cesionat dreptul;
 • Persoana care s-a subrogat în drepturi;
 • Soţul care are notată calitatea dreptului de bun comun al soţilor;
 • Creditorul ipotecar, dacă este notat avizul de executare a ipotecii;
 • Lichidatorul, administratorul procesului de insolvabilitate pentru bunurile persoanei administrate;
 • Gestionarul clădirii;
 • Organele procuraturii, organele de urmărire penală, Serviciul de Informaţii şi Securitate, instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat;
 • Organele cu atribuții de control;
 • Deputaţii Parlamentului Republicii Moldova, pentru asigurarea activităţii acestora;
 • Autorităţile administraţiei publice locale, la solicitare prin demersuri;
 • Notarul care îndeplineşte procedura succesorală;
 • Consiliului Concurenţei, pentru asigurarea activităţii acestuia.

Procedura de solicitare a serviciului

Cererea de solicitare a serviciului se depune la ghișeul de deservire din cadrul Centrelor Multifuncționale, cu programarea online, prin intermediul site-ului www.asp.gov.md, vizita la sediul Centrului Multifuncțional (CM).

După comandarea serviciului în cadrul CM, solicitantul va fi contactat de către specialistul din cadrul Serviciului cadastral teritorial și se va conveni asupra zilei și orei comode pentru consultarea dosarului din arhiva SCT. Solicitantul se va apropia la sediul Serviciului cadastral teritorial în raza cărui de activitate se află bunul imobil, unde i se va presta serviciul, fiind asistat de specialistul SCT pe tot parcursul consultării dosarului bunului imobil, pentru a găsi mai ușor și în timp util informația de care are nevoie. Consultarea documentelor constă doar în vizualizarea dosarelor din arhivă asupra bunului imobil, dar nu și în consultarea solicitantului pe probleme de înregistrare, cadastrale ale bunului imobil și a drepturilor asupra lui.

Durata de timp oferită solicitantului pentru consultarea dosarului va varia de la 20 minute până la 60 minute, în dependență de tipul (categoria) bunului imobil și volumul dosarelor existente.

Solicitantul, pe parcursul examinării dosarelor nu are dreptul să utilizeze mijloace de copiere pe suport magnetic, electronic, mijloace de fotocopiere, înregistrare video/audio, dar va putea face notițe din document pe colile de hîrtie care-i vor fi puse la dispoziție. Informațiile din dosarele cadastrale, de regulă, conțin date cu caracter personal. Astfel, la momentul comandării serviciului, cetățeanul va trebui să justifice necesitatea solicitării serviciului respectiv și să semneze o Declarație pe propria răspundere, precum că datele solicitate vor fi folosite doar în scopurile indicate.

După examinarea dosarului, în caz de necesitate, solicitantul va putea solicita un alt serviciu – „Eliberarea copiilor de pe documentele din dosarul unui bun imobil”. Cererea se completează pe loc, plata pentru serviciu poate fi făcută prin Mpay sau la banca. Copia solicitată de pe documentul din arhiva cadastrală va putea fi ridicată doar de la sediul Centrului multifuncțional din raza de activitate al bunului imobil.

Tarife

Serviciul „Consultarea documentelor din dosarul unui bun imobil” se prestează în termen de 3 zile, conform următoarelor tarife:

 • pentru bunurile imobile cu destinație locativă: încăpere izolată (apartament), casă de locuit – 500 lei;
 • cu destinație nelocativă, bloc locativ – 1000 lei;
 • teren fără construcții – 300 lei.

Serviciul „Eliberarea copiilor de pe documentele din dosarul unui bun imobil” se prestează:

 • în termen de 3 zile – 140 lei;
 • în termen de 1 zi – 420 lei.

Informație oferită de:

Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile