Titlu

Scurt istoric


În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr.1030 din 12.10.1998, despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile, în baza Birourilor de Inventariere Tehnică (BTI), au fost înființate organele cadastrale teritoriale cu statut de Întreprindere de stat, denumirea cărora potrivit prevederilor Legii nr.1037- XIV din 09.06.2000 s-a înlocuit cu sintagma „oficiile cadastrale teritoriale.”


Întreprinderea de Stat „Cadastru” a fost creată la data de 01.04.2006 prin fuzionarea oficiilor cadastrale teritoriale, cu o reţea de 39 de filiale amplasate în majoritatea localităţilor urbane, având ca fondator Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Scopul ÎS „Cadastru” a constat în crearea şi ţinerea cadastrului bunurilor imobile, altor sisteme informaţionale şi registre de domeniu, executarea lucrărilor cadastrale şi celor de evaluare a bunurilor imobile, administrarea băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile. Prin intermediul filialelor sale Întreprinderea presta o gamă largă de servicii de înregistrare a bunurilor imobile (terenuri, clădiri, apartamente, alte încăperi izolate, obiecte acvatice separate), drepturilor de creanţă, faptelor sau rapoartelor juridice aferente.


Potrivit Hotărârii Guvernului RM nr.314 din 22.05.2017 Întreprinderea de Stat „Cadastru” s-a reorganizat prin fuziune (absorbție) cu Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”, fiind succesorul de drept al Î.S. „Cadastru”.


În conformitate cu Acordul de finanţare semnat între Guvernul Republicii Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare la 17 septembrie 2018, Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”, Departamentul Cadastru implementează Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară (PIEF). Obiectivul principal al PIEF-ului este asigurarea înregistrării bunurilor imobile proprietate privată din localităţile rurale în care nu s-au desfăşurat lucrările cadastrale masive şi de înregistrare a bunurilor imobile proprietate publică.


PIEF-ul vine în susţinerea implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, lansat în 1998, având drept obiectiv finalizarea programului dat pe întreg teritoriul ţării prin asigurarea cartografierii a 100% din terenuri, înregistrării drepturilor de proprietate asupra lor şi evaluării bunurilor imobile în scopul impozitării.


Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 959/2023 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Geodezie, Cartografie şi Cadastru (restructurarea domeniului geodezie, cartografie şi cadastru şi modificarea unor acte normative), domeniul cadastrului bunurilor imobile a fost preluat de la Agenția Servicii Publice de către Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, cu prestare de servicii prin intermediul a 37 de organe cadastrale teritoriale și 2 birouri de deservire a populației, amplasate pe întreg teritoriul Republicii Moldova.